HEEMKUNDIGE KRING DRONGHINE
 

 

U bent nu hier: Home - Over ons - Onze opdracht
Heemkundige kring Dronghine vzw
 

Onze opdracht

 

De oorsprong van de Heemkundige Kring Dronghine gaat terug tot 1947 toen enkele Drongenaren, waaronder schoolhoofd en oud-burgemeester Florimond Deprest, De Drongense Folkoristen oprichtten. 

Enkele jaren later werd de huidige benaming aangenomen. Onder impuls van o.a. Cyriel Goemé, Michel Plasschaert, Pierre Taghon en Guido Bral werden vooral verzamelingen van heemkundige objecten, fotomateriaal en typische Drongense relicten opgebouwd. Er werden ook enkele opgravingcampagnes ondernomen op de plaats van de oude abdijkerk.

  

Sinds de bestuurswissel in 1982 wordt vooral de nadruk gelegd op het publiceren van wetenswaardigheden over de geschiedenis van de gemeente Drongen. Hierbij worden alle facetten van de lokale heemkunde behandeld. Diverse auteurs leveren vrijwillige bijdragen over streekgeschiedenis, verenigingsleven, kunst, archeologie en familiekunde.

 

     

Jaarlijks geeft de kring een rijk geïllustreerd jaarboek uit waarin artikels gepubliceerd worden die ingaan op de geschiedenis van Drongen en haar bevolking.

 

Bijzondere publicaties belichten een of ander specifiek aspect van het Drongens verleden.

 

De kring organiseert regelmatig voordrachten en tentoonstellingen, in eigen beheer of in samenwerking met andere verenigingen.

 

Verder besteedt het bestuur aandacht aan de uitbouw van een overzichtelijk en rijkgevuld Documentatiecentrum waarin iedere belangstellende opzoekingwerk kan verrichten over Drongen in al zijn facetten.

 

Momenteel telt de kring ongeveer vierhonderd leden die door hun lidmaatschap niet alleen de werking van de kring maar ook de onbaatzuchtige inzet van het bestuur steunen.

 

De Heemkundige Kring Dronghine is aangesloten bij de vzw Heemkunde Oost-Vlaanderen.

 

 

 

ONS LOGO
Centraal in het logo staat de toren van de Sint-Gerolfkerk van Drongen-centrum, de werkkring van de Heemkundige Kring Dronghine vzw. Naast de toren de zwemmende zwaan die ook werd afgebeeld in het wapenschild van de abdij. Zwemmende zwanen op de Leiearm maken reeds jaren deel uit van het dorpsgezicht van Drongen. De wilgetronk verwijst naar de landelijkheid.